... Gjennom.no
jens hauge gjennom.no buss


Jens Hauge: Gjennom Noreg i buss - prosjektet gjennom.no

Det er like mange opplevingar av ein busstur som det er passasjerar ombord.

Gjennom vindauga opplever eg landskapet vi fér forbi, i full fart, som ein kontinuerleg straum av nye bilete. Dei oppstår i dei stadig skiftande refleksane,
i brøkdelen av eit sekund, for aldri meir å syna seg likeins.

Alt smeltar saman, skiljet mellom ute og inne vert oppheva. Ute er kvardagen eg meinar å kjenne, men frå bussetet mitt er eg ikkje heilt sikker på kva eg ser.
Eg fotograferar og trur det skal bli bilete av noko, men det vert bilete om noko.

Prosjektet gjennom.no er òg ei reise som ikkje er avslutta. På denne nettsida vil eg dela nokre av bileta undervegs.

jens hauge gjennom.no english
Jens Hauge: Through Norway by bus - the project gjennom.no

Each and every one of us will experience the same bus journey differently.

Through the windows I see the landscape pass by at high speed, like a continuous stream of new images. It appears in the shifting reflections, just for a split second, never again to be seen the same way.

Everything melts together; the distinction between outside and inside is suspended. Outside is the everyday life I assume I know, but from my seat on the bus I can no longer be sure. I take photographs, believing they will be images *of* something, but instead the images turn out to be *about* something.

The project gjennom.no is also an ongoing journey. I will use this website to share some of the photographs along the way.

gjennom.no
Spel av bileteserien
Play the slideshow

324 bilete á 2 sekund
er omlag 10 minutts bussreise


 

jenshauge.com
www.jenshauge.comJENS HAUGE. Kunstfotograf

Jens Hauge (1953) er norsk kunstfotograf.
Etter den fyrste separatutstillinga si i 1976 er verka hans blitt synt i kunstgalleri og museum i Skandinavia, USA, Storbritania, Polen, Nederland og Argentina. Jens Hauge er kjend for sine subtile landskapstolkningar. Den kunstnarlege tilnærminga til landskapet i Hauge sine bilete varierar fra konseptuell, surrialistisk til meir poetisk tolking av menneske sin innverknad på naturen.
For meir informasjon om Jens Hauge gå til jenshauge.com

jens hauge gjennom.no english
JENS HAUGE. Photographer

Jens Hauge (1953) is a Norwegian art photographer.
Since his first solo show in 1976 his work has been shown in art galleries and museums in Scandinavia, USA, UK, Poland, Holland and Argentina. Jens Hauge is known for his subtile landscape images.
Hauge artistically approaches the subject both conceptually, surrealistically and more poetically investigating mans` impact on the landscape.
For more information about Jens Hauge, go to jenshauge.com

 

 

 

Gallery