jens hauge
.. jens hauge usa

jens hauge treehouses.. jens hauge mountainsides

jens hauge landscapes.. jens hauge landscapes 2

jens hauge landscapes 3. . jens hauge landscapes 4

jens hauge conseptual.. jens hauge organic shapes

 


 


 

 

 

 

 

JENS HAUGE. Photographer

Jens Hauge (1953) is a Norwegian art photographer.
Since his first solo show in 1976 his work has been shown in art galleries and museums in Scandinavia, USA, UK, Poland, Holland and Argentina.
Jens Hauge is known for his subtile landscape images.
Hauge artistically approaches the subject both conceptually, surrealistically and more poetically investigating mans` impact on the landscape.
His book from 2009 (with the writer Frode Grytten) shows 72 images of children's treehouses.
More information about Jens Hauge


JENS HAUGE. Kunstfotograf

Jens Hauge (1953) er norsk kunstfotograf.
Etter den fyrste separatutstillinga si i 1976 er verka hans blitt synt i kunstgalleri og museum i Skandinavia, USA, Storbritania, Polen, Nederland og Argentina.
Jens Hauge er kjend for sine subtile landskapstolkningar.
Den kunstnarlege tilnærminga til landskapet i Hauge sine bilete varierar fra konseptuell, surrialistisk til meir poetisk tolking av menneske sin innverknad på naturen.
Boka frå 2009 (samarbeid med forfattar Frode Grytten) syner 72 bilete av trehytter born har laga.
Meir informasjon om Jens Hauge


 gjennom.no

www.gjennom.no

Gjennom Noreg i buss - prosjektet gjennom.no
Through Norway by bus - the project gjennom.no